نمازخانه  
در دبستان شاهد تقوی پیشگان، نماز های ظهر و عصر هر روز با حضور امام جماعت در نمازخانه دبستان برگزار می شود و برپایی نماز در هر روز مختص به یک پایه می باشد که در ادامه جدول  و تصاویر مربوطه را مشاهده می کنید:
 

ردیف

ایام هفته

پایه

1

شنبه

دوم

2

یک شنبه

چهارم

3

دوشنبه

ششم

4

سه شنبه

پنجم

5

چهارشنبه

سوم